• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Fotka Monika Mikulenčáková

  Monika Mikulenčáková

  Když děti dostanou prostor vyjádřit se a tvořit a vy do nich vložíte důvěru a lásku, dějí se krásné věci, které pak spojují více a více lidí!

  Úžasné je, že se náš projekt Stromy dětí MŠ Jahodnice realizoval s lehkostí a radostí sám o sobě. Na konci února jsme ukončili veřejnou sbírku na stromy. Velice nás potěšila finanční podpora rodičů a široké veřejnosti. Z výsledků ankety a studie odborníka z organizace Lesy hl. m. Prahy vyplynulo, že na školní zahradu zakoupíme dva ovocné stromy – třešeň a jabloň a na veřejné prostranství zasadíme dub červený. Již jsme se chystali na velké finále, měli jsme připravenou přednášku odborníka o životním prostředí a péči o stromy a na Den Země jsme plánovali stromy slavnostně zasadit. Vzhledem k nastalým událostem jsme však museli akci sázení stromů přizpůsobit a přesunout na 22. 6. 2020.

  Zapojení do projektu Srdce s láskou darované nám potvrdilo, že když děti dostanou prostor vyjádřit se a tvořit a vy do nich vložíte důvěru a lásku, dějí se krásné věci, které pak spojují více a více lidí!

  Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat všem za projevenou důvěru, podporu projektu a organizátorům soutěže za ocenění!

  učitelka, MŠ Jahodnice, Praha 9 – Kyje

  zpět na další reference