• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Fotka Eva Šulcová a Martina Zhorná

  Eva Šulcová a Martina Zhorná

  Ve sdílení poselství vzájemné pomoci a podpory chceme pokračovat i v dalších letech

  Jsme malotřídní škola, která je určena pro žáky se zdravotním znevýhodněním, tedy pro žáky, kteří mají při svém vzdělávání speciální vzdělávací potřeby. Jsou vyučováni ve čtyřech třídách, kde je spojeno několik ročníků současně. Již před vstupem do projektu Srdce s láskou darované jsme byli velmi dobrým kolektivem, který dokáže pozitivně přijímat lidskou odlišnost a spatřovat i hodnoty, které bývají pro mnohé lidi často neviditelné, proto jsme se také do něj zapojili. Zároveň stála na začátku celého příběhu smutná událost, která bývá dovršením lidského života. Ta pak dala podnět nejenom k samotné tvorbě, ale uchopila smysl našeho úsilí. Darem „srdce“ totiž měli být obdarováni právě starší lidé, ti, kteří se snaží vybudovat pro své děti „lepší svět“.

  Celý druhý stupeň naší školy se zapojil do tvorby „srdcí“, která měla pomyslně symbolizovat jak propojení mladé a starší generace, tak i konkrétně vytvořit prostředí pro mezigenerační spolupráci. Vznikla tak ucelená řada fotografií. Tou byla myšlenka spolupráce, přátelství, úcty a vzájemnosti dotvořena. Samotná návštěva Domova seniorů pak byla vyvrcholením. Předání „srdcí“ se zúčastnili všichni žáci naší školy, protože myšlenkou projektu jsme žili společně. Toužili jsme po harmonickém prostředí, které podpoří mezigenerační poznávání. Závěrečný akt darování umocnil neopakovatelné chvíle, které přinesly velmi emotivní prožitek. A poskytl také poznání, že konání dobrých skutků není v dnešní době samozřejmostí. Celé naše jednání nakonec prostoupil i pocit odpovědnosti, která utváří lidskou symbiózu.

  Chceme dál vytvářet smysluplné projekty, které podpoří nejen týmové snažení žáků, ale přispějí i ke zlepšení mezilidských vztahů. Současně bychom chtěli říci, jak velmi si vážíme toho, že jsme získali zvláštní cenu za školní kolo. Je to pro nás velká čest i závazek, který se nebojíme přijmout J.

  učitelky, ZŠP a ZŠS Jablonné v Podještědí

  zpět na další reference