• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Fotka Jana Michaličková a Ivana Jirsová

  Jana Michaličková a Ivana Jirsová

  Je nám ctí být součástí vašeho kruhu!

  Organizátorům soutěže Srdce s láskou darované patří díky za inspiraci, kolika možnými způsoby je možno říct děkuji, mám tě rád, vážím si tě, i za možnost sdílet tolik báječných projektů s ostatními.

  Letošní projekt Zlatá rybka pro Srdce s láskou darované byla pro nás opravdovou výzvou. Propojili jsme dva dlouhodobé projekty navazující na mezigenerační setkávání s klienty Domova Pod Kavčí skálou v Říčanech a spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví v Říčanech. Díky nim se nám trvale a dlouhodobě daří nejen u dětí rozvíjet tradiční hodnoty, prosociální chování, empatii i vzájemnou úctu.

  Děti byly úžasné a svou bezprostředností a nadšením opět zářily a strhávaly okolí. Dozvěděly se spoustu nových věcí, spolupracovaly, vzájemně si pomáhaly, přicházely s novými nápady. Rozdaly kupu radosti a hlavně měly možnost prožívat a společně sdílet své dojmy v „kruhu“ a pochopit, že máme nejen svá práva, ale i povinnosti vůči druhým. Své zkušenosti společně s rodiči ihned zúročily v současné náročné době, kdy k naší veliké radosti báječně fungovala podpora pro babičky a dědečky v DPKS.

  Ráda bych poděkovala všem našim rodičům za obrovskou podporu a ochotu se zapojit, ergoterapeutce DPKS paní Veronice Šmejdové za neuvěřitelné nasazení a báječnou spolupráci, všem seniorům z domova, jejichž přátelství i životního moudra si velice vážíme, vedoucí Odboru sociální péče paní Blance Spolkové a všem jejím „vílám“ za motivaci a skvělou spolupráci.

  Každý z nás potřebuje svůj pevný kruh, který nám poskytuje pocit jistoty, bezpečí, lásky, úcty a sounáležitosti. Je nám ctí být součástí vašeho kruhu. Jsme na vás všechny moc pyšné!

  učitelky, MŠ Čtyřlístek, Říčany u Prahy

  zpět na další reference