• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Fotka Kateřina Jelínková
  Časopis AGE MANAGEMENT podporuje úctu k člověku.

  Kateřina Jelínková

  „Když jsem dostala poprvé do rukou časopis AGE MANAGEMENT, vnímala jsem, že je mezi ostatními výjimečný, že je jiný. Můj první celkový dojem byl, že z něj vyzařuje pozitivní naladění a zároveň je ,nohama na zemi‘. Navíc jej vnímám také tak, že podporuje úctu k člověku a k životu a pomáhá ukazovat na pravé hodnoty.)

  Je velmi dobré, že existuje časopis, který se zabývá přednostmi, kvalitami a možnostmi uplatnění starších lidí (nejen) na pracovním trhu. Často mám pocit, že se svět naprosto zbláznil, kromě katastrof všeho druhu jsme neustále zaplavováni informacemi, které mohou vyvolávat dojem, že v životě jde jen o věčné mládí ve všech jeho rovinách. Takový postoj vnímám nezřídka i na trhu práce - zájem je zejména o mladé, dynamické, ambiciózní... Říkám si ale, jestli ty, kdo toto hlásají, napadlo, že ani oni nebudou stále mladí. Takové myšlení mi kromě toho připadá i dost omezené. Sama patřím k mladší generaci a vím, že starší kolegové vnášejí do kolektivu nejen své zkušenosti a životní moudrost, které mají obrovskou hodnotu, ale svou vyrovnanou osobností jsou schopni v napjatých situacích atmosféru harmonizovat obvykle mnohem lépe než jejich mladší spolupracovníci. Vnímám, že takový pohled přináší právě i časopis AGE MANAGEMENT. A z toho mám opravdu radost.“

  Kateřina Jelínková je výtvarnicí a grafičkou.

  zpět na další reference