• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Fotka MUDr. Mgr. Josef Kořenek, CSc.
  Časopis AGE management pomáhá hledat hodnoty.

  MUDr. Mgr. Josef Kořenek, CSc.

  „Ve zlínské Krajské knihovně jsem vskutku náhodou objevil časopis Age management. V dnešní záplavě mluveného i tištěného slova jsem získal nečekaný poklad pro tak potřebnou mezigenerační solidaritu, který oslovuje čtenáře láskyplným porozuměním.
  Časopis opravdu září kvalitními myšlenkami, skvělou grafikou a svým posláním – protože je přínosem pro naši společnost – tím, že pomáhá hledat hodnoty, na kterých stojí kvalitní lidský život.“

  MUDr. Mgr. Josef Kořenek, CSc., praktický lékař, který se mj. zabýval i rizikovými faktory ischemické choroby srdeční. Zajímá ho lékařská etika a je autorem dvou vysokoškolských skript na toto téma a monografie Lékařská etika. Při své lékařské praxi vystudoval teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě je členem Výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. Miluje poezii a je autorem devíti básnických sbírek.

  zpět na další reference