• O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Články
 • TECH EDU
 • Soutěž
 • Kontakt
 • Fotka Prof. Hermann Simon
  Považuji za nutné, aby se o age managementu psalo.

  Prof. Hermann Simon

  „Ačkoli už jsem překročil věkovou hranici pro odchod do důchodu, nechystám se do něj. Osobně jsem odpůrce důchodů a tvrdím, že lidé by měli zůstat pokud možno stále aktivní a prospěšní ostatním, předat své nabyté zkušenosti. Ti, co se o to snaží, i když třeba už nejedou na plný plyn jako za mlada, jsou mnohem zdravější a dožijí se výrazně vyššího věku než lidé, kteří jdou do důchodu a nedělají v podstatě nic.

  A v tom vidím velký přínos časopisu AGE MANAGEMENT. Díky rozhovoru, o který mě jeho redakce požádala, jsem i já začal na problematiku age managementu a mezigenerační tolerance nahlížet jinak. Pochopil jsem, že věci, které připadají samozřejmé mně, nemusí být snadné pro ostatní. Časopis se snaží povzbudit starší lidi, že s věkem nemusí nic končit, naopak mohou přijít nové příležitosti. A jeho hlavním motivem je mezigenerační tolerance, což je bohužel v dnešní době a v našich zeměpisných šířkách velmi aktuální téma.“

  Prof. Hermann Simon je předním světovým odborníkem na podnikové strategie, marketing a tvorbu cen. Je profesorem ekonomie a v německy mluvících zemích podle dlouhodobé internetové ankety hodnocen jako druhý nejvlivnější myslitel v oboru managementu po již zesnulém Peteru F. Druckerovi. U nás zatím vyšly jeho knihy „Jak na krizi: 33 okamžitých opatření pro vaši firmu“ a „Skrytí šampioni 21. století.

  zpět na další reference